pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้นายสัตวแพทยจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7 กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6 กลุ่มด่านกักกันสัตว์เขต 1 กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2 รวมกว่า 100 นาย เข้าตรวจสอบฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจปัสสวะสุกรด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test)

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบฟาร์มสุกร 5 ฟาร์ม สุกรรวม 7,659 ตัว พบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง 2 ฟาร์ม จึงได้อายัดสุกร 1,089 ตัว ส่วนการตรวจโรงฆ่าสุกร 8 แห่ง สุกรรวม 160 ตัว ไม่พบสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างกองควบคุมอาหารและยาสัตว์จะส่งปัสสาวะที่พบการใช้สารเร่งเนื้อแดงไปตรวจทางห้องปฏิบัติยืนยันผลอีกครั้ง หากผลตรวจยืนยันว่า พบสารเร่งเนื้อแดงจะดำเนินคดีเจ้าของฟาร์ม นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จะตรวจสอบอย่างละเอียด เข้มข้น และครอบคุมทุกพื้นที่ ๆ มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นและโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งนอกจากปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ซึ่งตรวจสอบจำนวนมากแล้วจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดังกล่าว

ทั้งนี้ การกระทำข้างต้นเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร