S 8356526654485

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 8" พร้อมด้วย ดร.สมพัน จันทร์เพงไซ อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คณะผู้แทนกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์  ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 

โครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในเรื่องเครือข่ายแจ้งเตือนในการเฝ้าระวังโรค มีระบบการรายงานโรคร่วมกัน มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการวางแผน และได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกร่วมกันในระดับคู่แขวง - จังหวัดของทั้งสองประเทศกันต่อเนื่องเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝน ที่เกินความสามารถในการรองรับของเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย จนส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อเส้นทางคมนาคม บ้านเรือน ทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

ในฐานะตัวแทนของกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจ และเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไปด้วยดี ในเร็ววัน กรมปศุสัตว์ประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเต็มที่ ให้ก้าวพ้นผ่านวิกฤติการณ์ในครั้งนี้โดยเร็ว

ทั้งนี้ได้มอบยาปฎิชีวนะและยาถ่ายพยาธิอย่างละ 1,000 ซอง (แบบกิน) รวมจำนวน 2,000 ซอง ยาทากีบ จำนวน 50 กระปุก และยาปฏิชีวนะ (แบบฉีด) จำนวน 100 ขวด รวมมูลค่า 200,000 บาทและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ มูลค่า 50,000 บาท

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม