25610804 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดงาน”วันสัตวแพทย์ไทย” ปีที่ 106 ของการศึกษาสัตวแพทย์ไทย โดยจัดกิจกรรม และแสดงนิทรรศการบทบาทของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆ ซึ่งมี Theme งาน “สัตวแพทย์ไทยใส่ใจ สุขภาพทุกวิชิต” ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย ทั้งสาระและความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมมากมาย ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG สยามสแควร์วันกรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม