25610807 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก และบ้านดอนแดง ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อ่านรายละเอียด