25610807 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านท่าสาวคอย ตำบลเชียงสือ บ้านปู่พื้ม ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด