25610808 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ด้านการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่เขต 3-4 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค​ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายสัตวแพทย์​ศีลธรรม​ วรา​อั​ศว​ปติ​ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ในพื้นที่เขต 3-4 เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด