25610809 2

วันที่8ส.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน “มอบถุงยังชีพและหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้เกษตรกร” โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี. อ่านรายละเอียด