25610821 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน ฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐหลักสูตร “การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Company user maker ด้านจ่ายเงิน และ Company User Authorizer ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 720 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด