25610824 1

20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมบูธแสดงผลสำเร็จของเกษตรกร นายปฏิวัติ อินทร์แปลง Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงโคนม ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานโคนมจากสวนจิตรลดาเมื่ออายุ 14 ปี ในปี พ.ศ.2549 ปัจจุบัน โคนมพระราชทาน ได้เสียชีวิตแล้ว แต่ได้ให้ลูกเพศเมียจากการผสมพันธ์แยกเพศไว้เลี้ยงรีดนมอีก 7 ตัว ทั้งนี้ ได้จัดแสดงให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี ในโอกาสพบปะประชาชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร อ่านรายละเอียด