25610831 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่ปศุสัตว์ที่ 4 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด