25610904 1

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทวิภาคี ว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (The 9th Bilateral Meeting on Cooperation on Animal Health Development between Cambodia and Thailand)โดยฝ่ายไทยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายกัมพูชามี H.E Sen Sovann, Director General, General Directorate of Animal Health and Production (GDAHP), Cambodia เป็นหัวหน้าคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม