25610904 1

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทวิภาคี ว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (The 9th Bilateral Meeting on Cooperation on Animal Health Development between Cambodia and Thailand)โดยฝ่ายไทยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายกัมพูชามี H.E Sen Sovann, Director General, General Directorate of Animal Health and Production (GDAHP), Cambodia เป็นหัวหน้าคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

04_09_61_01.jpg 04_09_61_02.jpg 04_09_61_03.jpg

04_09_61_05.jpg 04_09_61_06.jpg 04_09_61_07.jpg

04_09_61_08.jpg 04_09_61_09.jpg 04_09_61_10.jpg

04_09_61_11.jpg 04_09_61_12.jpg 04_09_61_14.jpg

04_09_61_17.jpg 04_09_61_19.jpg 04_09_61_20.jpg

04_09_61_21.jpg 04_09_61_22.jpg 04_09_61_26.jpg

04_09_61_27.jpg 04_09_61_29.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม