pic01

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประชุมร่วมไทย-ลาวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วม 2 คณะ ได้แก่การจัดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 (The 15th Meeting of Thailand-Lao PDR Livestock Committee)และการประชุมทวิภาคีด่านกักกันสัตว์ไทย-ลาว ครั้งที่ 8 (The 8th Bilateral Meeting of Thailand-Lao PDR Animal Quarantine Committee) โดยมี Dr. Sithong PIPAKAVONG เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว ส่วนฝ่ายไทยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะ จากการประชุมที่ผ่านมาสามารถสร้างความสำเร็จในด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์หลายประการ อาทิ การรายงานภาวะโรคระบาดฉุกเฉิน ทำให้สามารถป้องกันการระบาดของโรคจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง การฝึกอบรมการควบคุมโรค และการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งช่วยลดปัญหาการเกิดโรคระบาดจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์