25610917 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเองจากสัตว์เลี้ยง และวิธีปฎิบัติเกี้ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  อ่านรายละเอียด