25610920 1

20 ก.ย. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ โครงการ การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม มาทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ หนึ่งในนโยบาย zonening by agrimap ณ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด