25610926 5

" ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคคลากรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 ประจำปี 2561" วันที่ 19-21 กันยายน 2561 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคคลากรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 ประจำปี 2561 มีหน่วยงานทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์ผสมเทียม ศูนย์วิจัยชันสูตรโรคสัตว์ ด่านกักสัตว์ รวมทั้งสิ้น 130 คน ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด