1537409664

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สวก. เข้าร่วมประชุมหารือกับนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 และหารือแนวทางการพัฒนานักวิจัยของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)