S 14589969

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

กำหนดการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

  • พิธีสมโภชและเจริญพระพุทธมนต์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
  • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์