S 26763266

วันที่​ 8 ตุลาคม​ 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ​ Meat and Dairy​ Processing Training Course for ​Myanmar ​farmers​ and ​processors​ ​ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ และ Myanmar Livestock Federation ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก​ Dr.Khin​ Hlaing​, Vice Chairman​ of Myanmar​ Livestock​ Federation, Myanmar​ ท่านปศุสัตว์​เขต​ 5​ ท่านผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ ท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่​ และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์​เข้าร่วมพิธี​เปิดการอบรมในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์