25611012 1

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมครั้งนี้ มีปศุสัตว์จังหวัด นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด ด่านกักกันสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมฯ รวม 120 คน อ่านรายละเอียด