25611012 4

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 14.30  น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ราชการปศุสัตว์เขต 5 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ ณ  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม