25611016 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเสวนาเรื่อง"การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว...ควรรอไว้หรือไปต่อ" ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
- จุฬาฯ จัดเสวนา การขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD
https://www.youtube.com/watch?v=4QnQornCaFg