25611025 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กรุงเทพมหนคร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด