2561 10 26 001

26 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม " การจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ 2561" (Goat Symposium and Exhibition 2561 ) โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์