pic01

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Liang Xiong รองอธิบดีกรมการเกษตรเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และคณะเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์ กาารพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมเยียมชมสถานประกอบการภาคเอกชนของไทย โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ. กผส. ผชช.ประสิทธิ์ ผชช.แสนศักดิ์ ผู้แทน สพส. กสส. กรป. เข้าร่วมต้อนรับ ‪เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.‬ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์