25611101 1

31 ตุลาคม 2561 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และคณะฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์-เลสเต ( Timor-Leste Agriculture Development Research Centre – TLADRC เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาวิชาการและส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ อ่านรายละเอียด