25611101 3

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ผอ.สพส. และผชช.โสภัชย์ ชวาลกุล ร่วมประชุมหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในประเด็นการส่งออกรังนกนางแอ่นที่ได้รับสัมปทานในการจัดเก็บไปนอกราชอาณาจักร โดยมีผู้แทจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย อาทิ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย และตัวแทนภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด