25611105 1

วันที่ 5 พ.ย. 61นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยมี ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  อ่านรายละเอียด