S 3981319

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทน กสส. และ สพส. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือสถานการณ์ปัญหาการผลิต การตลาด และพิจารณาแนวทางบรรเทาปัญหาด้านราคาไข่ไก่ตกต่ำ โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนบ.ซีพีเอฟ บ. เบทาโกร บ.แสงทอง บ.ไทยเอก บ.เกษมชัยฟาร์ม และหจก.ร่วมมิตรฟาร์‪ม เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.‬ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์