2561 11 7 002

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการฯ 2 ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และกำแพงเพชร และพิจารณา แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

2561_11_7_002.jpg 2561_11_7_003.jpg 2561_11_7_004.jpg

2561_11_7_005.jpg 2561_11_7_006.jpg 2561_11_7_007.jpg

2561_11_7_008.jpg 2561_11_7_009.jpg 2561_11_7_010.jpg

2561_11_7_011.jpg 2561_11_7_012.jpg 2561_11_7_015.jpg

2561_11_7_016.jpg 2561_11_7_017.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์