S 31850517 

15 พฤศจิกายน 2561 10.00น. พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา ติดตามความก้าวหน้าสถานที่ก่อสร้างโรงโค และติดตามสัตว์ทรงเลี้ยงอื่นๆ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้แทนปศข.7 ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ นอภ.โพธาราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์