pic01

17 พฤศจิกายน 2561 13.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการ รับฟังบรรยายสรุป มอบนโยบาย เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร พร้อมนายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์ จ. พิจิตร นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายกิตติ กุบแก้ว ผชช. ผู้แทนปศจ.พิจิตร และคณะ หน.ด่านพิจิตร โดยมี นางจรุณี ดำช่วย ผอ.ศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์