S 32407554

18 พฤศจิกายน 2561 08.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการ รับฟังบรรยายสรุป มอบนโยบาย เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก พร้อม นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายกิตติ กุบแก้ว ผชช. ผู้แทนปศจ.พิษณุโลก ผู้แทนหน.ด่านฯพิษณุโลก โดยมีนายชำนาญ บุญมี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

S__32407554.jpg S__32407555.jpg S__32407556.jpg

S__32407558.jpg S__32407559.jpg S__32407560.jpg

S__32407561.jpg S__32407562.jpg S__32407563.jpg

S__32407564.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์