25611127 2

วันที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวสร้างความมั่นใจ สามารถควบคุม ป้องกันอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ พร้อม ปศุสัตว์เขต ผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิต จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียด