S 34594829

4 ธันวาคม 2561 09.30น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยมีนายไสว เขียวจันทร์ ที่ปรึกษาอปส. ผอ.สอส. ผอ.กสส. ผู้แทนปศข.8 ปศจ.นครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์