S 6324284

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (ไข่ไก่) ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยผู้แทน กสส กสก สพส และ สคบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.45 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

S__6324284.jpg S__6324285.jpg S__6324286.jpg

S__6324287.jpg S__6324288.jpg S__6324289.jpg


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์