pic1

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ เป็นผู้แทน วางพานประดับพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา 1 เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2561

pic2

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม