1pic01

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ซึ่งงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ธ.ค.2561 เพื่อสนองนโยบายตลาดนำการผลิตของรัฐบาล


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์