S 36249602

16 ธันวาคม 2561 13.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของบริษัทพรีเมียมบีฟ เพื่อพิจารณาการขอเงินกู้จากกองทุน FTA ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. ผู้แทน สกม. สอส. สพพ. สทป. กค. กผส. โดยมี ผู้บริหารบริษัทพรีเมียมบีฟ ร่วมประชุม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์