S 36585480

19 ธันวาคม 2561 10.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ การผลิตไก่งวงครบวงจร งานไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยนายฉลอง พึ่งโคกสูง นอภ.เชียงยืน ผอ.กผส. ผอ.ศผส.มหาสารคาม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เกษตรกร ให้การต้อนรับ และร่วมงาน

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์