25611219 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช พร้อมคณะฯ ที่ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ไชยมงคลฟาร์ม 500/2 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จากนั่นคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการธนาคารโคทดแทนฝูง และการดำเนินโครงการพัฒนา Feed center model การผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีด้วยเครื่อง Roller and Wrapping และร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียด