25611219 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535" โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารสัตว์และยาสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วันที่ 19 ธ.ค.61 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด