25611221 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น1 กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด