25611221 3

วันที่ 19 ธ.ค. 61 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน พาแลงม่วนซื่นสีสันวันกินไก่งวง โดยมี นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สัตว์ ผอ.ศผส.มหาสารคาม ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดสารคาม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาสารคาม อ่านรายละเอียด