25611226 2

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบความช่วยเหลือแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ จากนายสุวัฒน์ กอบกาญจน์สกุล ผู้แทนบริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด โดยมีนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ผู้แทนรับมอบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานเลขานุการกรม