S 9551881

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.09 น. บริเวณหน้าตึกผู้เชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ การจัดกิจกรรม กำหนดในวันจันทร์ที่ 7 และศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูป ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ และผลิตภัณฑ์ปรุงรส รวม 13 บูธ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์