25620107 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจรับรองการขึ้นทะเบียนฟาร์มไก่ไข่ในประเทศไทย สำหรับการส่งออกสินค้าไข่ไก่สดไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยมี ผชช.ประสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่จาก สพส กรป สคบ เข้าร่วมต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด