S 38699016

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อสร้างการรับรู้ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ซึ่งจะออกอากาศในวันนี้ เวลา 20.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT


ที่มาของข้อมูล :  NBT 9 มกราคม 2562 16.00 น.