25620111 2

วันที่ ๑๐ มค. ๖๒ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมให้พรแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญฯ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไทฃ อ่านรายละเอียด