25620115 3

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 –19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้างานฝั่งสวนอัมพร ต่อด้วยอาคารเลโก้ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อ่านรายละเอียด